Det handler om tillit

Blogg tillit kopi

De siste dagene har jeg hatt gleden av å lese ei bok skrevet i 2004 av Megan Tschannen-Moran fra universitetet i Virginia. Det har nesten vært absurd å kunne ha gleden av å fordype seg i en bok om tillit, på tropiske varme sommerdager, sittende ved et tjern en halv times sykkeltur inn i skauen. Absurd fordi gleden ved å nyte stillheten i bygde-Norge 2014, står i skrikende kontrast til dagens globale nyhetsbilde. I deler av verden opplever mennesker krig og konflikter som en dommerfløyte i fotball-VM ikke kan stanse: Barn og familier utslettes i Gaza, ukontrollerte utbrudd av Ebolaviruset i Vest-Afrika, Boko Haram har fremdeles 270 kidnappede skolejenter i sin varetekt i Nigeria (3 måneder er gått!) og urolighetene i blant annet Egypt, Afghanistan, Irak og Ukraina fortsetter. I sterk mediekonkurranse med fotball-VM og Tour de France. Det slår meg at verdens konflikter, nasjoners idrettsresultater og medias valg av fokus til dels handler om det samme: Ledelse og tillit.

 

Men altså: Jeg skal ikke gå videre inn på verdens konflikter gjennom en analyse av ledelse og tillit, men jeg har tatt for meg innholdet i ei ganske god bok som handler som skoleledelse og tillit. Det er det du kan lese om her 🙂

Hva er egentlig tillit?

I sin studie har Tschannen-Moran skildret lederpraksis hos tre rektorer, hvorav to rektorer ikke klarer å skape/opprettholde tillit i skolen mens en rektor klarer det. Boka forteller levende fra situasjoner disse lederne har stått i og hvordan lærere har opplevd sine ledere. Forfatteren reflekterer over hvordan og hvorfor to rektorer ikke fikset oppgaven å skulle endre og videreutvikle ”sine” skoler mens en rektor fikk det til. Hun har trukket frem fem perspektiver som hun mener er viktig for tillit i organisasjoner, for ledere og mellom mennesker. Perspektivene er sammenvevd, men kan også identifiseres og ses på som frittstående kategorier for tillit:

–       velvillighet

–       ærlighet

–       åpenhet

–       troverdighet

–       kompetanse

Tillit betyr mest når vi er avhengig av andre enn oss selv i forhold til noe som betyr mye for oss. Lærernes arbeid, elevenes læring og skolens kvalitet vil kunne sies å ha betydning for en skoleleder. Likeså mye har det betydning for lærerne selv, elevene og foreldrene. Tillit har utviklet seg til å bli et påkrevd tema for skolen, skriver Tschannen-Moran, som i lys av sin forskning har utformet sin egen definisjon på tillit:

«Tillit er vår evne til å være sårbare overfor hverandre, og å være trygge på at ”den andre” er velvillig, ærlig, åpen, troverdig og kompetent”.

Tschannen-Moran trekker også frem definisjoner på tillit formulert av andre:

«Tillit er forsikringen om at man kan regne med den gode viljen til hverandre om å handle i beste hensikt” (Baier 1994).

Baiers definisjon på tillit ble formulert ti år etter årstallet for George Orwells roman ”1984” (Storebror ser deg). Boka ble utgitt i 1949 – ikke lenge etter 2. verdenskrig. 1984 handlet om kontroll og overvåking. Dette gir interessante refleksjoner knyttet til hva som bidrar til tillit. Kan tillit til skolens kvalitet etableres uten tester, målinger og sammenlikninger?

Gloria, Fred og Brenda

Med et levende språk og skildringer som viser at Tschannen-Moran har observert skoleledelse over flere år, blir perspektiver for ledelse og tillit i skolen illustrert gjennom fortellinger om Gloria og Fred som hver på sin måte ikke klarer å bygge eller opprettholde tillit hos sine medarbeidere. Gloria på sin side er en  handlekraftig ”rydde-opp-leder”, som raskt setter i verk oppsigelser og omorganisering av lærere, slik hun selv mener det skal gjøres for at skolen skal endres og utvikles. Gloria er lite involverende og inkluderende, og mener at endring må skje raskt og uten at alle stemmer nødvendigvis skal få slippe til. Gloria skaper angst, avmakt og uro i organisasjonen. Fred oppfattes som velmenende og snill. Alt for snill. Han ønsker å gjøre alle til lags, og sier at han skal ordne opp i konflikter, men tar aldri beslutninger. Det bidrar til frustrasjon og avmakt i organisasjonen. Både Fred og Gloria mangler tillit i sine organisasjoner. Brenda, derimot, får det til! Hun viser at hun har ferdigheter til å håndtere alle de fem kategoriene for tillit på en balansert måte: velvillighet, ærlighet, åpenhet, troverdighet og kompetanse. Brenda skaper trygghet og tillit. Brenda krever mye av de ansatte og seg selv, men det er også lov å gjøre feil.

Velvillighet

Dersom vi i møte med et annet menneske eller gruppe av mennesker har en tro på at vi først og fremst møtes med velvilje, vil det bidra til å skape tillit. Det motsatt vil å så fall kunne ses på som motvillighet.

Ærlighet og åpenhet

Som leder i en organisasjon er det viktig å dele informasjon, dele tanker om framtidige planer. Det er viktig å tenke over ikke bare hva man deler, men også på hvilken måte informasjon blir delt. En leders egne tanker om informasjon som skal deles og en fremtidsrettet og løsningsfokusert kommunikasjon, uten behov for å se tilbake og adressere skyld, blir sett på som viktig i disse to kategoriene.

Troverdighet

Det å bli oppfattet som troverdig henger sammen med de foregående kategoriene. Et eksempel på å bli oppfattet som troverdig, er å faktisk gjennomføre det du sier du skal gjøre. Og at det blir informert om det på en god måte.

Kompetanse

Tschannen-Moran peker her på betydningen av at de du er satt til å lede har tillit til at du har kompetanse innenfor det feltet du beveger deg innenfor. Her trekker hun sammenlikninger til det å ha tillit til en kirurg, der det er viktig å tro på at kirurgen vet hvordan han skal operere. Videre peker hun på at tillit utspiller seg ulikt i forhold til en kjæreste, en sjef, en aksjemekler eller en kirurg. Det er her åpenbart ulike kompetanser vi forventer oss.

”Sjefen får frem det verste i meg”

Det at du som rektor eller avdelingsleder på en skole faktisk formelt er ansatt for å lede, kan utgjøre en trussel mot tillit. Tschannen-Moran sier det kan være viktig at du tenker over de fem kategoriene som påvirker tillit og som kan gi deg retning for hvordan du skal jobbe med tillit.

Et viktig spørsmål å stille seg, er om vi er de samme lederne i ulike organisasjoner, og om organisasjoner (skoler) er de samme med ulike type ledere? Når du skal begynne som ny leder i en ”gammel” eksisterende skolekultur, vil det da kunne få betydning for deg når det gjelder å bygge tillit? Det sammen gjelder når en ”ny” skolekultur møter en ”gammel” erfaren leder. Tillit kan være på plass – og skapt – lenge før man møter et menneske eller en organisasjon. Tillit kan knyttes til forventning, og ”ryktet om deg løper foran deg”. Tschannen-Moran skriver at enkelte mennesker er mer tillitsvekkende enn andre. Noen har en iboende tillitskraft i seg. Ofte vil dette handler om evnen til å vise gjensidig tillit og et fokus på verdier og holdninger. Hun gir forkortelsen TTT (Ting Tar Tid) en ny mening – TTT (Tillit Tar Tid):

”Tillit er en menneskelig dyd (kraft), som dyrkes gjennom samtaler, forpliktelser og handling” (Solomon og Flores 2001).

Tillit og humør

Tschannen-Moran skriver om tillit i tilknytning til stemninger og humør i skolen. Stemninger i en skole er et resultat av noe som allerede har skjedd og som samtidig retter seg mot framtidige handlinger. Dårlig stemning gjør noe med tillitsbygging og med en skoles evne til å tenke kollektivt konstruktivt. På den andre siden kan en skole utvikle en koordinert hyklersk kultur som tilsynelatende er bygget på et fellesskap knyttet til mye humor. Imidlertid kan det være et skalkeskjul for desperasjon og avmakt, som også kan knyttes til konfliktskyhet. En sunn organisasjon ser konflikter og problemer som en naturlig del av skolen og dens evne og kapasitet til endring. I en skole der det er høy grad av tillit (betingelsesløs tillit), så er også toleransen for feilgrep høyere. Tillit er imidlertid dynamisk og kan endre seg umiddelbart ved kun en eneste svikefull kommentar. Tillit er hårfin balanse mellom relasjoner og oppgaver. Skolevandring har blitt et begrep vi kan hevde er et kjent fenomen i norske skoler i dag. Skoleledere (rektorer og mellomledere) gjennomfører korte besøk i klasserom for å observere lærere i praksis. På hvilken måte kan skolevandring bygge tillit? På hvilken måte kan eventuelt skolevandring oppleves som det motsatte av tillitsbygging?

Solid forskning

Boka ”Trust Matters” er skrevet i 2004, og handler om tillit og dens betydning for ledelse i og ledelse av skolen. Jeg vil hevde at Tschannen-Moran sin forskning står seg også i dag – ti år etter. Hennes studier er omfattende. Hun har over flere år foretatt case-studier (observert og intervjuet ledere og lærere) i tre skoler i urbane ”lavinntekt-skoler” for å se hvordan skolens ledelse håndterte perspektiver på tillit. Videre inkluderer hennes forskning storskala spørreundersøkelser av elever, foreldre, rektorer og lærere i 146 barneskoler, 66 ungdomsskoler 97 videregående skoler og en survey med 642 rektorer i Virginia og Ohio. Jeg avslutter denne bloggposten med et godt sitat som jeg synes må få lov til å være på originalspråket. Klarer vi å kontrollere tanken, temperamentet og tunga – ja, da er mye gjort 🙂

Hold a tight rein over the three T’s – thought, temper and tongue – and you will have few regrets (Anonymous).

Bok: Tschannen-Moran, M. (2004). Trust Matters: Leadership for Successful Schools. San Francisco: Josse-Bass. Wiley Print.

http://www.amazon.com/Trust-Matters-Leadership-Successful-Schools/dp/078797434X

 

Om aegunnulfsen

I am a PhD-candidate, researching the field of school leadership in the perspective of the micro-politics of the school.
Dette innlegget ble publisert i Skoleledelse, læring, undervisning. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s