Et lærerløft – den ultimate løsningen? Notater fra den årlige forskningsdagen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

ILSjuletre

Den fine julebjørka ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

«ILS former framtidas skole»

Hvert år i desember arrangeres det forskningsseminar ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Dette er en flott tradisjon! Et forskningsseminar innebærer i praksis at det inviteres til forelesninger om et aktuelt tema. I tillegg samles alle ansatte med flotte designete postere (plakater) for å informere hverandre om de ulike forsknings prosjektene vi er involvert i. Årets overordnete tema var:

«Et lærerløft – den ultimate løsningen?»

Jus og profesjonelt skjønn kopi

Spenninger mellom effektivitet og rettssikkerhet i skolen

Forskning I: Lovregulering og profesjonell dømmekraft
Juss i skolen: Studier i LEX-EL –prosjektet ved ILS i samarbeid med juridisk fakultet,, rapporterer at grunnskoler og videregående skoler aller helst vil løse konflikter på ”lavest mulig nivå”. Helst uten juridiske prosesser og helst uten enkeltvedtak. Skoleledere er positive til gjennomføring av nasjonalt tilsyn i skolen. Vi ser at lærere knapt nok kjenner til at det har vært gjennomført tilsyn ved skolene de arbeider ved. Lovverket setter normer for de mellommenneskelige relasjonene, men hva som egentlig er ”godt” i mellommenneskelig relasjoner, er overlatt til det profesjonelle skjønnet. I skolen oppleves det en krevende balanse mellom økonomi og lovens intensjoner.

Hvilken plass bør opplæringsloven ha i lærerutdanningen? Hvordan kan disse funnene ha betydning for et lærerløft?

Forskning II: Hva menes egentlig med lærerkompetanse og hvordan kan den vurderes?
Hva mener vi når vi snakker om lærerkompetanse? I teori finner vi en kompleks beskrivelse av lærerkompetanse knyttet til profesjonalitet; kunnskap, fagkompetanse, affektmotivasjon, holdninger, tro, jobbmotivasjon, personlighet, generell pedagogisk kompetanse, didaktisk og metodisk kompetanse, m.m. Funnene i nye studier ved ILS viser at kunnskap generelt er en drivende kraft knyttet til læreres helhetlige kompetanse. Nyutdannete læreres praksiserfaringer de første årene teller mye, og først etter flere år i praksis synes det som om innholdet i lærerutdanningen får økt betydning.

Hva menes med «lærerkompetanse» knyttet opp mot begrepet ” lærerløft”?

Forskning III: Akademisk optimisme – om måling av undervisningskvalitet
Effekten av elevers selvtillit har påvirkning på måling av undervisningskvalitet, for eksempel prestasjoner i matematikk. Skolens totale akademiske optimisme har også betydning for undervisningskvalitet. Funn fra TALIS 2013 viser at læreres tro og overbevisning har betydning for undervisningskvalitet.

Hvordan kan vi kople akademisk optimisme til et lærerløft?

Forskning IV: Hvilke faktorer påvirker nyutdannede læreres motivasjon og kompetansefølelse?
Mange nyutdannede lærere opplever den første tiden i jobb som svært krevende. Flere slutter etter kort tid. Det er rekrutteringsutfordringer knyttet til lærerprofesjonen. Funn fra forskning på mentoring (veiledning av nyutdannete lærere) viser at det synes viktigst for nyutdannede lærere å få løsninger på praktiske utfordringer.

Hva vil kunnskap om lærermotivasjon bety for et lærerløft?

Ruth

Postertorg med utdeling av priser til beste poster og presentasjon

Hva annet forsker vi på ved instituttet vårt?
Vi forsker kvalitativt og kvantitativt. Vi knytter dette sammen. Vi foretar store spørreundersøkelser, vi filmer med videokameraer, vi intervjuer, vi intervenerer og vi aktiviserer. Vi følger skoler i ”Ungdomstrinn i utvikling” og vi knytter lærende og kunnskapsproduktive bånd med Universitetsskoler. Vi bringer våre studier rett inn i lærerutdanning og lederutdanning og vi samarbeider internasjonalt for å utvikle kvalitet og sikre validitet på egen forskning. Vi har en nyskapende og heldigital eksamen i lærerutdanningen, som innebærer mer enn å erstatte pc med penn og papir. Vi har utviklet et nytt konsept knyttet til samarbeidsformer og læring. Vår forskning har betydning for læring, ledelse og utvikling i og av skolen. Vår forskning har betydning for både lærerløft og ledeløft i skolen.

Om aegunnulfsen

I am a PhD-candidate, researching the field of school leadership in the perspective of the micro-politics of the school.
Dette innlegget ble publisert i læring, Skoleledelse, undervisning. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s