Kategoriarkiv: læring

”Don’t blame the teachers, blame the society” (San Francisco Chronicle) Ikke skyld på lærerne – skyld på samfunnet

Skolestoff er ”hot – stoff” i søndagens utgave av San Francisco Chronicle. Det er faktisk omtrent som å lese norske aviser før valget. Jeg er så heldig at jeg har arvet et abonnement på San Fransisco Chronicle av de forrige … Les videre

Publisert i læring, Skoleledelse | Merket med , , , , | Legg igjen en kommentar

Wow! Et (”magnitude and sharp”) jordskjelv på 4,0!

Det å skulle starte opp et helt arbeidsår som PhD-stipendiat og gjesteforsker i utlandet fører med seg mange tanker og forventninger. Jeg har vært klar over at Berkeley (the Bay Area) ligger nær San Francisco, som i sin tur ligger … Les videre

Publisert i læring, Skoleledelse | Legg igjen en kommentar

Sannheten om hjemmelagede yoghurtnøtter

En lang dags (uvitenskapelig) ferd mot phd Jeg skal skrive en doktorgradsavhandling. Det skal ta fire år. Det har allerede gått ett år. Jeg synes tiden går fort. Jeg leser ikke nok. Jeg skriver ikke nok. Jeg burde fokusere bedre. … Les videre

Publisert i læring, Skoleledelse | Merket med , , , , | Legg igjen en kommentar

Rivalisering som middel for økt kvalitet i skolen

Er elevenes læring noe annet enn skolens resultat? Debatten om måling og testpraksis skolen foregår aktivt i sosiale medier i disse dager. I den pågående debatten knyttes begrepet kvalitet til å gjelde alt fra enkeltelevers læring og alle elevers læring, … Les videre

Publisert i læring, Skoleledelse | 1 kommentar

En mer kollektivt orientert skole – hva betyr det?

I faggruppen for Utdanningsledelse ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning hadde vi rett før jul et fagseminar der vi drøftet problemstillingen som er beskrevet i overskriften. Fagseminaret gikk ut på en ”artikkelstafett” med påfølgende diskusjon om hva forskning sier om … Les videre

Publisert i læring, Skoleledelse, undervisning | Legg igjen en kommentar

Et lærerløft – den ultimate løsningen? Notater fra den årlige forskningsdagen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

«ILS former framtidas skole» Hvert år i desember arrangeres det forskningsseminar ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Dette er en flott tradisjon! Et forskningsseminar innebærer i praksis at det inviteres til forelesninger om et aktuelt tema. I tillegg samles alle … Les videre

Publisert i læring, Skoleledelse, undervisning | Legg igjen en kommentar

Da de nye blomstret i Wien – om ledelse og resultater på nasjonale prøver

«Hva bruker skoleledere resultatene på nasjonale prøver til? Hva betyr arbeidet med resultatene for den enkelte elevs læring?» Ved overskriftens fritt omskrevne tittel fra Bjørnstjerne Bjørnsons siste skuespill ”Når den ny vin blomstrer” fra 1909, signaliseres at denne lille bloggposten … Les videre

Publisert i læring, Skoleledelse, undervisning | 1 kommentar

Framtidas skole, læring for livet og den (u)nødvendige rapporteringen

Skolen før og nå ”Det er sannsynlig at flere vil velge å bli lærere dersom det blir mindre byråkrati i skolen” (Ragnhild Lied, Utdanningsforbundet). ”Hvis lærere får flere timer med elevene og mindre timer med rapportering og utfylling av skjemaer, … Les videre

Publisert i læring, Skoleledelse, undervisning | Legg igjen en kommentar

En ordsky for oppfølging av nasjonale prøver

Hva måler de nasjonale prøvene, egentlig? Hva er formålet med dem, egentlig? Hvordan skal skolene jobbe med dem, egentlig? Høstens viktigste eventyr? En av høstens faste oppgaver på barnetrinnet og ungdomstrinnet er å gjennomføre nasjonale prøver. Den 24. oktober er … Les videre

Publisert i læring, Skoleledelse, undervisning | Legg igjen en kommentar

Forskerkonferansen ECER

  Visste du at… ..jeg har planer om å være særdeles aktiv med blogging denne uka? Årsaken er at jeg deltar på den europeiske utdannningsforskningskonferansen ECER, og her er det mye å høre, mye å lære og mye å bruke … Les videre

Publisert i læring, Skoleledelse, undervisning | Legg igjen en kommentar